SAFEX® KOBLINGSPLATER

SAFEX® KOBLINGSPLATER

Sporbarhet:

Koblingsplater er individuelt merket, merkingen er på format ##/## ##

Montering og bruk:

Koblingsplaten er utviklet som et koblingsmedium for at fortøyningslinerskal samles i samme punkt

Koblingsplate er beregnet for innfesting med sjakler

Leveres i galvanisert utførelse

En koblingsplate skal dimensjoneres i forhold til første flyt, så laster oppgitt i tabell er førsteflyt og må ikke forveksles med MBL

 

Varenummer Beskrivelse Tykkelse Diameter Første flyt
25000003 12-Hulls 25 mm 490 mm 25,7 Tonn
25000005 12-Hulls 50 mm 490 mm 51,3 Tonn
25000006 16-Hulls 40 mm 620 mm 41,8 Tonn
25000002 16-Hulls 40 mm + 75 mm 658 mm 55,0 Tonn + 102,0 Tonn